Syndrom vyhoření a jak proti němu bojovat

Zdroj: Isifa/Thinkstock
Syndrom vyhoření je dlouhodobě se vyvíjející stav, který nepřijde okamžitě a naráz, ale upozorňuje na sebe různými náznaky delší dobu. Zasahuje nejen do života konkrétního člověka, ale i jeho okolí. Je to v dnešní době poměrně častý jev na různých pracovištích. Přináší vážné komplikace pro všechny – od „vyhořelého“ zaměstnance přes jeho zaměstnavatele až po případné okolí, které je s tvorbou zaměstnance či zaměstnavatele propojeno klientskou vazbou.

Syndrom vyhoření postihuje zejména učitele, lékaře, zdravotní sestry, psychology, sociální pracovníky apod.

Co je syndrom vyhoření?

Syndrom vyhoření (jinými slovy syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, anglicky „burnout“) byl poprvé popsán v roce 1975 americkým psychoanalytikem Herbertem J. Freudenbergerem. Lze jej specifikovat také jako ztrátu profesionálního zájmu nebo jako osobní zaujetí.

Je to psychický stav, kde převažuje citové vyčerpání. Nejčastěji se vyskytuje u povolání, kde se pracuje s lidmi. Jeho podstatou je dlouhotrvající stres.

Vyhoření je většinou důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, tedy mezi ideály a skutečností. Jeho součástí jsou pochybnosti o smyslu vlastní práce. Ve Spojených státech amerických je syndrom vyhoření uznáván jako nemoc z povolání.

Příznaky syndromu vyhoření

 • celková únava
 • deprese, strach
 • nespokojenost
 • poruchy spánku
 • poruchy paměti a soustředění
 • sklon k alkoholu, kouření a jiným návykovým látkám
 • snížení sebedůvěry
 • potíže s trávením, dýcháním, sexem apod.

Příčiny rozvinutí syndromu vyhoření

1) Vnitřní příčiny:

 • nereálné představy o práci, idealismus
 • nadprůměrné pracovní nasazení, workoholismus
 • přehnaný optimismus či nadšení při nástupu do práce
 • snaha o vlastní dokonalost
 • neschopnost vyrovnat se s vlastními chybami

2) Vnější příčiny:

 • ignorance osobních potřeb
 • nepochopení okolí, závist kolegů, snižování autority
 • nedostatek prostředků a času k realizaci cílů
 • nesoudržnost s kolektivem, rozdílnost představ a názorů
 • špatná organizace práce
 • nekonečné řešení hromadících se problémů
 • neustálé přidávání práce
 • arogance vedení
 • nízké ohodnocení
 • negativní změny v osobním životě, rodinné a finanční problémy
 • zdravotní problémy

Fáze syndromu vyhoření

0. fáze (předfáze): člověk je aktivní, pracuje co nejlépe, snaží se, ale má pocit, že jeho snaha není dostatečně ohodnocena

1. fáze: člověk trpí pocitem, že nic nestíhá, přestává být systematický

2. fáze: vyskytuje se úzkost spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, výsledkem je chaos

3. fáze: pocit, že je všechno marné, převládá únava, zklamání a vyčerpání

Prevence a léčba syndromu vyhoření

Při prevenci vyhoření je důležitý postoj člověka ke svému zaměstnání a potažmo i k zaměstnavateli. Musí vnímat smysl a význam vykonávané práce. Na druhou stranu by tato práce neměla být jediným cílem jeho života.

Dobrý zaměstnavatel si je vědom potřeb svých zaměstnanců a dokáže náležitě jejich práci ocenit, a tak předcházet problémům, které by mohly vzniknout.

Syndrom vyhoření se u nás nepovažuje za nemoc, ale nese s sebou nemálo zdravotních problémů.

Léčba syndromu vyhoření probíhá pomocí psychologických postupů.

Ze všeho nejdůležitější je prevence. Je nutné mít správné informace o problémech, pěstovat zdravé vztahy s druhými lidmi, umět si zorganizovat práci i volný čas. Důležitá je také schopnost asertivního jednání.

Syndrom vyhoření a jak proti němu bojovat patří do témat
 • John Smithg586 15.08.2017 20:24:53

  Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts. eabfkgefekfbkebe

 • Good info Pharmf4 31.05.2015 19:51:39

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/rqsvs/4.html

 • Good info Pharmc116 31.05.2015 19:49:47

  Very nice site! http://oixapey2.com/rqsvs/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd538 31.05.2015 19:46:12

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma836 31.05.2015 14:18:39

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/rqsvs/4.html

 • Good info Pharmb914 31.05.2015 14:18:13

  Very nice site! http://oixapey2.com/rqsvs/2.html cheap goods

 • Good info Pharme665 31.05.2015 14:13:37

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma286 30.05.2015 08:09:07

  Very nice site!

 • Good info Pharmd5 30.05.2015 08:08:11

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/qvovata/4.html

 • Good info Pharmk708 30.05.2015 08:07:37

  Very nice site! http://opeyixa2.com/qvovata/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd123 30.05.2015 03:11:42

  Very nice site!

 • Good info Pharma755 30.05.2015 03:07:17

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/qvovata/4.html

 • Good info Pharmd488 30.05.2015 03:02:03

  Very nice site! http://opeyixa2.com/qvovata/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk911 29.05.2015 21:37:17

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/oryaxsr/4.html

 • Good info Pharmd510 29.05.2015 21:29:15

  Very nice site! http://oieypxa2.com/oryaxsr/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd271 29.05.2015 21:27:26

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma273 29.05.2015 17:22:34

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/oryaxsr/4.html

 • Good info Pharmg523 29.05.2015 17:16:47

  Very nice site! http://oieypxa2.com/oryaxsr/2.html cheap goods

 • Good info Pharmc207 29.05.2015 17:13:46

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc664 28.05.2015 03:28:31

  Very nice site!

 • Good info Pharmd370 28.05.2015 03:25:20

  Very nice site! http://opeyixa2.com/rvqsvx/2.html cheap goods

 • Good info Pharme438 28.05.2015 03:23:52

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma76 27.05.2015 21:43:42

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qrovatq/4.html

 • Good info Pharma677 27.05.2015 21:41:51

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qrovatq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk55 27.05.2015 21:37:30

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc286 27.05.2015 16:04:30

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qrovatq/4.html

 • Good info Pharmd989 27.05.2015 15:48:02

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme729 27.05.2015 10:20:02

  Very nice site!

 • Good info Pharme829 27.05.2015 09:52:02

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qrovatq/4.html

 • Good info Pharmf789 27.05.2015 09:49:13

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qrovatq/2.html cheap goods

 • Good info Pharme459 27.05.2015 09:48:35

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf68 27.05.2015 04:18:53

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qrovatq/4.html

 • Good info Pharmg798 27.05.2015 04:14:49

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qrovatq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmc931 27.05.2015 04:12:30

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme548 26.05.2015 22:45:03

  Very nice site!

 • Good info Pharmd906 26.05.2015 22:36:21

  Very nice site! http://opxaiey2.com/oyyaxsy/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg192 26.05.2015 22:33:29

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmg279 25.05.2015 16:25:32

  Very nice site!

 • Good info Pharma809 25.05.2015 16:23:04

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxaieo2.com/rrqsvo/4.html

 • Good info Pharmg153 25.05.2015 16:22:39

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqsvo/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd770 25.05.2015 10:34:56

  Very nice site!

 • Good info Pharme719 25.05.2015 10:31:57

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxaieo2.com/rrqsvo/4.html

 • Good info Pharmb700 25.05.2015 10:29:04

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqsvo/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg282 25.05.2015 10:25:23

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb275 25.05.2015 05:08:22

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqsvo/2.html cheap goods

 • Good info Pharmb725 25.05.2015 05:02:05

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmg518 24.05.2015 23:28:48

  Very nice site!

 • Good info Pharme270 24.05.2015 23:24:22

  Very nice site! cheap goodshttp://apxyieo2.com/qyovas/4.html

 • Good info Pharmb129 24.05.2015 23:19:59

  Very nice site! http://apxyieo2.com/qyovas/2.html cheap goods

 • Good info Pharme908 24.05.2015 23:15:28

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd815 24.05.2015 18:01:20

  Very nice site! http://apxyieo2.com/qyovas/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf805 24.05.2015 17:55:40

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma449 24.05.2015 12:16:40

  Very nice site! http://apxyieo2.com/qyovas/2.html cheap goods

 • Good info Pharma827 24.05.2015 12:09:43

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf642 24.05.2015 00:08:16

  Very nice site!

 • Good info Pharmk76 24.05.2015 00:00:32

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd508 23.05.2015 18:38:35

  Very nice site!

 • Good info Pharmg709 23.05.2015 18:33:44

  Very nice site! cheap goodshttp://apeyixo2.com/ysyaxvs/4.html

 • Good info Pharme384 23.05.2015 18:32:17

  Very nice site! http://apeyixo2.com/ysyaxvs/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd471 23.05.2015 18:30:43

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme440 23.05.2015 12:08:46

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmk277 22.05.2015 06:07:35

  Very nice site!

 • Good info Pharme80 22.05.2015 06:06:37

  Very nice site! cheap goodshttp://aixopey2.com/qqsvtt/4.html

 • Good info Pharmb685 22.05.2015 06:04:00

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma765 22.05.2015 00:09:16

  Very nice site! http://aieopxy2.com/osovasv/2.html cheap goods

 • Good info Pharma465 22.05.2015 00:03:45

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma851 21.05.2015 23:15:10

  Very nice site!

 • Good info Pharmd772 21.05.2015 23:07:08

  Very nice site! cheap goodshttp://aieopxy2.com/osovasv/4.html

 • Good info Pharmb359 21.05.2015 23:02:27

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd272 21.05.2015 21:02:43

  Very nice site!

 • Good info Pharmf530 21.05.2015 21:00:38

  Very nice site! cheap goodshttp://aieopxy2.com/osovasv/4.html

 • Good info Pharme26 21.05.2015 20:55:35

  Very nice site! http://aieopxy2.com/osovasv/2.html cheap goods

 • Good info Pharme832 21.05.2015 20:54:09

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc198 20.05.2015 04:53:13

  Very nice site!

 • Good info Pharmd556 20.05.2015 04:51:53

  Very nice site! cheap goodshttp://yieopxa2.com/yxyaxvx/4.html

 • Good info Pharmg530 20.05.2015 04:48:14

  Very nice site! http://yieopxa2.com/yxyaxvx/2.html cheap goods

 • Good info Pharmc607 20.05.2015 04:37:00

  Very nice site! cheap goodshttp://yieopxa2.com/yxyaxvx/4.html

 • Good info Pharmk800 20.05.2015 04:34:19

  Very nice site! http://yieopxa2.com/yxyaxvx/2.html cheap goods

 • Good info Pharma747 20.05.2015 04:33:50

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma94 20.05.2015 02:30:38

  Very nice site! http://yieopxa2.com/yxyaxvx/2.html cheap goods

 • Good info Pharma231 21.10.2014 14:42:02

  Very nice site! http://opeaixy2.com/qsqsxsa/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg521 21.10.2014 09:22:38

  Very nice site! http://opeaixy2.com/qsqsxsa/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf998 20.10.2014 02:07:03

  Very nice site!

 • Good info Pharmd709 20.10.2014 02:06:00

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmg986 19.10.2014 19:59:16

  Very nice site! http://opxyiea2.com/yoyaqao/2.html cheap goods

 • Good info Pharmc817 19.10.2014 19:48:58

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme244 19.10.2014 13:48:03

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmg407 18.10.2014 07:27:35

  Very nice site!

 • Good info Pharmc306 18.10.2014 07:23:27

  Very nice site! cheap goodshttp://oixypea2.com/qxqsxsq/4.html

 • Good info Pharmd534 18.10.2014 07:21:28

  Very nice site! http://oixypea2.com/qxqsxsq/2.html cheap goods

 • Good info Pharmb529 18.10.2014 07:21:03

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme790 16.10.2014 19:03:29

  Very nice site!

 • Good info Pharmc337 16.10.2014 19:02:53

  Very nice site! cheap goodshttp://oieapxy2.com/tyaqxt/4.html

 • Good info Pharmf260 16.10.2014 19:02:08

  Very nice site! http://oieapxy2.com/tyaqxt/2.html cheap goods

 • Good info Pharme285 16.10.2014 19:01:33

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd591 16.10.2014 13:10:09

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf541 16.10.2014 07:23:23

  Very nice site! http://oieapxy2.com/tyaqxt/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg110 16.10.2014 07:21:55

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf418 16.10.2014 01:53:04

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qoqsxv/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd233 14.10.2014 18:45:38

  Very nice site! cheap goodshttp://aieypxo2.com/tovras/4.html


Syndrom vyhoření patří do témat

Adresář

Poradna na téma Syndrom vyhoření

Diskutujte na téma Syndrom vyhoření

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku